WisePoint製品サイトへ ワンタイムパスワード認証のWisePoint製品サイト
 
WisePoint製品サイトへ VASCO紹介ページへ  
shibboleth関連リンク:外部サイト:学術認証フェデレーションGakuNin